Bjørk Boye Busch -  C++ side
Denne side indeholder en oversigt over noter og eksempler, jeg har udarbejdet i C++ (MS developer studie).
Materialet må anvendes på Tietgen Skolen efter aftale.
Øvrige må også gerne henvende sig hvis de ønsker, at anvende det til deres undervisning (betingelsen er normalt blot feeddback).

 

Sidst opdateret den
14.09.2006

hjemmeside · mail

Opgaveoversigt
Løsningsoversigt

Windows noter

Gennerelle algoritmer og skabeloner

Diverse C++ noter

Skabeloner for C++ program-projekter i MS developer studio

Programeksempler

Link til andre sider om C++

 

 

 Opgaver

Opgaveoversigt
Løsningsoversigt

Opgavesamling med mindre og større C++ opgaver (Word97)
Løsninger til opgavesamling (Word97)

sleepwar.zip

Materiale til obligatorisk opgave uge 49-51 1997 (DM974) - program-projekt og database

 Windows noter

windialo.zip

windimo.zip

C++ med dialogbaseret windows grænseflade (Word97)

Model - tegning til noten

winodbcp.zip

dbdialog.zip

C++ med odbc & windowsgrænseflade (Word97)

Model - tegning til noten

omodela.zip

 

 

ndbmod1.zip

 

ndbmod2.zip

Objektmodel, relationsdatabaser og visuel C++ med adskildt DB-resource og forretningsmodel

Programeksemplerne for banksystemet (se under afsnittet eksempler) er opbygget efter denne model.

Programeksempel på model med selvstændig interface og "rent" forretningsobjekt baseret på opdelt ressource og interface.

 

Programeksempel på model med selvstændig interface uden "rent" forretningsobjekt baseret på opdelt ressource og interface. Der er ingen tegninger der passer helt til dette eksempel, men det svarer til det foregående men med "sammensmeltning" af interface og forretningsobjekt.

omodelb.zip

Objektmodel, relationsdatabaser og visuel C++ med forretningsmodel baseret direkte på DB-resource

dialfaci.zip

Dialogfaciliteter i windowsgrænseflade (Word97)

prtrap.zip

printrap.zip

bankprt.zip

bank.zip

Printerfacilitet - odbc & windowsgrænseflade (Word97)

Tilhørende C++ filer der skal anvendes

Eksempel på brug af ovennævnte printerfacilitet - skabelon til banksystem

Tilhørende accesdatabase

rapclass.zip

Eksempel på brug af printerfacilitet og en genneralisering af rapport

cprint.htm

Printløsning direkte fra Cview og Cdocoment

cviewdoc.htm

Brug af Cview og Cdocoment

 Gennerelle algoritmer og skabeloner

udskab01.zip

kundeuds.zip

kontoudt.zip

Skabelon for udskrift af print-lister

Eksempel på et udskriftsobjekt baseret på skabelonen for simpel print

Eksempel på et udskriftsobjekt baseret på skabelonen for 2-niveau print

 Diverse C++ noter

copera.zip

C++ operationer - parametre og operatoroverload

opemini.zip

C++ mini eksempel på copy constructor og operatoroverload

template.zip

Eksempel på brug af templates

lnkliste.zip

Eksempel på template til linket liste

bintree.zip

Eksempel på template til binær træ

operator.zip

Eksempel på brug af operatoroverload

tabopera.zip

Eksempel på tabel-indeks operatoroverload

datetime.zip

Dato og tidspunkter i C++ med standardklasser

filopera.zip

Oversigt over operationer på filer

fileeks.zip

Eksempler på brug af filer

operatio.zip

Oversigt over operationer

resordic.zip

Reserverede ord i C++

spectegn.zip

Specialtegn til tekstoutput

 Skabeloner for C++ program-projekter i MS developer studio

windialo.zip

Skabelon for enkeltstående windows-dialog-projekt

dbprojek.zip

Skabelon for windowsapplikation med database-adgang

rapdbpro.zip

Skabelon for applikation med database og print

 Programeksempler

regnvisu.zip

Programksempel på dialog-projekt (regnemaskine)

forenadm.zip

forening.zip

Programksempel på db-projekt (person-objekt)

Tilhørende access-database

forenprt.zip

forening.zip

Programksempel på db-projekt med print (person-objekt)

Tilhørende access-database

banksyst.zip

bankkrnl.zip

banktmpl.zip

tmplpost.zip

Programksempel på db-system med mange objekter (banksystem)

Kerneobjekter adskildt i tekst og word97 format

Dialogfunktioner - templateklasser for combo/listboxe

Templateklasse for combo/listbox til postdistrikt i tekst og word97 format

Link til andre sider om c++

Note windows dokumenter og views i C++

Note windows print i C++

Iftech Visual C++

Internet Resources for Windows Developers

MFC codeguru


 

 

C#, Csharp, C Sharp, C++, C plus plus, java, programmering, systemudvikling, software konstruktion, software developement, datamatiker, maskinarkitektur, processtyring,assembler, .NET, ASP.NET, Java mobile, j2me, PDA, Bjørk Busch, Bjørk Boye Busch, Bjoerk, Bjork, xn--bjrk-hr, xn--bjrks-wua, Bjørks, Bjoerks, Bjorks
http://bjbu.dk, http://bjbu.net, http://bjbu.eu, http://bjrk.net, http://bjrk.eu, http://bjrk.info, http://bjørk.net, http://xn--bjrk-hr.net, http://bjørks.com, http://xn--bjrks-wua.com, http://bjørks.net, http://xn--bjrks-wua.net http://bjørks.dk, http://xn--bjrks-wua.dk http://bjoerks.com, http://bjoerks.net, http://bjoerks.info,
http://www.bjbu.dk, http://www.bjbu.net, http://www.bjbu.eu, http://www.bjrk.net, http://www.bjrk.eu, http://www.bjrk.info, http://www.bjørk.net, http://www.xn--bjrk-hr.net, http://www.bjørks.com, http://www.xn--bjrks-wua.com, http://www.bjørks.net, http://www.xn--bjrks-wua.net http://www.bjørks.dk, http://www.xn--bjrks-wua.dk http://www.bjoerks.com, http://www.bjoerks.net, http://www.bjoerks.info,