Specifikke krav til faget Mobile Enheder:

Der er tale om et obligatorisk eksamensprojekt.

Emnet skal godkendes af underviseren senest torsdag den 5. maj.

Projektet skal afleveres senest onsdag den 1. juni kl. 12:00

Projektet skal i forhold til det gennemgåede enten indeholde en yderlig fordybelse inden for et område eller et nyt område.

Projektet skal som udgangspunkt indebære, at der udvikles en konkret applikation til en mobil enhed, idet det dog vil være muligt efter aftale med underviseren at definere et projekt, der fx. er af mere teoretisk karakter.

Det skriftlige arbejde udmøntes som en rapport, der også inddrager overvejelser om det udviklede.

Det samlede arbejdsomfang estimeres til 5 uger á 15-16 timer.