Datamatikeruddannelsen

Endelig pensumopgivelse

1. Studieår - DM99/8

TietgenSkolen,

edb-skolen

Maj/Juni 2000

 

1. Fagområdet Virksomhedens systemer:

Objektorienteret analyse og design 2. udg. (Lars Mathiassen m.fl.):

Del I, II og III intensivt - resten kursorisk. Der er ikke brugt "rige billeder".

Organisation og logistik (Poul Erik Christiansen & Thomas Trojel):

Kapitel 1-11 og 14-15 (inkl.).

Professional Systemudvikling (Niels Erik Andersen m.fl.):

Kapitel 4 - 7 (inkl.).

Brugervenlige edb-systemer (Rolf Molich):

Hele bogen (kursorisk)

Udleverede noter og kopier: (Kan læses/downloades fra klassens hjemmeside)

Note til Strategisk Ledelse
Note til Implementering af Strategiske Ændringer i en Organisation
"PC Iværksætteren", elektronisk note fra Erhvervsfremmestyrelsen
Indføring til Projektorganisation
Virksomhedens Løn- og Personalestyringssystemer
Salgsstyring
Produktudvikling af Industriprodukter
Produktionsstyring med Hierarkisk Planlægning
Just-in-Time, Kanban og OPT
Indkøbsstyring
Internethandel
Introduktion til Økonomi Styring
Introduktion til Regnskaber og Regnskabssystemer
Note (fotokopi): " Analyse og Vurdering af et Regnskab"

 ..............................

2. Fagområdet Systemkonstruktion:

An intruduction to Object-Oriented Programming with Java (C. Thomas Wu, WCB/McGraw Hill 1999):

Hele bogen excl. kap 14.

Java Structures (Duane A. Bailey, WCB/McGraw Hill 1999):

Kap 0-10.

Objektorienteret analyse og design 2. udg. (Lars Mathiassen m.fl., Marko 1998):

Hele bogen, excl. kap 2-8 (inkl.) .

Database Systems (Thomas Conally et al.):

Kap. 2.1, 3.1-5, 6.1-6.9, 13.1-13.3

Object-Oriented Modeling and Design (James Rumbaugh et al., Printice-Hall 1991):

Kap. 17.3

Diverse noter og eksempler