Datamatikeruddannelsen

Specialiseringsforløb 4. semester Forår 2006

Formål

Formålet med specialiseringsforløbet er at give den studerende for at specialisere sig indenfor emnerne i de specialiseringsforløb, som skolen udbyder.

Moduler (14 ects) (Kalenderudstækning ca. 10 uger)

Der udbydes 3 introducerende forløb, hver opdelt i 5 moduler. Hvert modul afvikles over 2 – 3 uger og omfatter 10 – 12 lektioner. Hvert modul afsluttes med en evaluering, som kan være en obligatorisk opgave, en multiple choice opgave eller lignende. Den afsluttende evaluering efter hvert modul skal bedømmes godkendt af faglæreren.

Den studerende skal mindst have deltaget i og fået godkendt evalueringen af 10 moduler, før man kan udarbejde specialiseringsprojektet. Det vil være muligt at følge alle 3 introducerende forløb, dvs. alle 15 moduler.

Specialiseringsprojektet (6 ects) (Kalenderudstækning ca. 6 uger)

Som afslutning på specialiseringsforløbet udarbejdes et specialiseringsprojekt, hvor man løser en selvdefineret opgave med afsæt i et antal udvalgte moduler. Specialiseringsprojektet er individuelt. Der udarbejdes en rapport på max. 20 sider. Der afholdes en mundtlig eksamen med udgangspunkt i projektrapporten (10 min. fremlæggelse, 15 min. eksamination, 5 min. votering).

 


Alternative programmeringssprog

Studieplan for specialiseringsforløb.

Formål

Formålet med specialiseringsfoløbet er, dels at give den studerende en indføring i emnet sproglære, hvor det er meningen at man skal fokusere på forskelle og ligheder mellem forskellige programmeringssprog, dels at give den studerende kendskab til en række programmeringssprog, der kunne være relevante alternativer til uddannelsens primære programmeringssprog.

Moduler

Specialiseringsforløbet er opdelt i 5 moduler:

1.             Sproglære

2.             Pascal

3.             C++

4.             Java

5.             Visual Basic

Emner

Sproglære

Målet er, at den studerende

1.             får indføring i generelle karakteristiske egenskaber ved forskellige programmeringssprog

2.             får en indføring i, hvordan dette kan bruges til at finde et egnet sprog til en bestemt opgave

Programmeringssprog

Målet er, at den studerende

1.             får kendskab til Object Pascal gennem Delphi,

2.             får kendskab til C++ gennem C++ Builder.

3.             får kendsab til Java

4.             får kendskab til Visual Basic

 

 


Internet-programmering

Studieplan for specialiseringsforløb.

Formål

Formålet med specialiseringsforløbet er, at give den studerende en indføring i emnet internet-programmering, hvor det er meningen at man skal fokusere på nogle af de sprog og værktøjer der kan anvendes ud over .NET platformen, der har været anvend som uddannelsens primære udviklingsplatform.

Moduler

Specialiseringsforløbet er opdelt i 5 moduler:

6.             PHP 1  (udviklingsmiljø og helt grundlæggende)

7.             PHP 2  (udvidet)

8.             Flash

9.             Web-formater (XHTML, WAP/WML)

10.         Web-tjenester

Emner

PHP 1

Målet er, at den studerende

·        får indføring i et udviklingsmiljø for PHP programmering.

·        får en indføring i, helt grundlæggende elementer i PHP.

PHP 2

Målet er, at den studerende

·        kan anvende mere avancerede elementer i PHP herunder brug af databaser.

Flash

Målet er, at den studerende

·        får indføring i et udviklingsmiljø for Flash.

·        kan anvende grundlæggende elementer i Flash.

Web-formater

Målet er, at den studerende

·        får indføring i XHTML, WAP/WML, herunder forskelle og ligheder.

·        kan fremstille web-sider med baseret på begge formater, herunder anvende basale formateinger, samt casading stylesheed.

 

Web-tjenester

Målet er, at den studerende

·        får indføring i webtjenester, herunder brug af SOAP og XML på forskellige platforme.

·        får indsigt i brugen af webtjenester.

 

 


Programmering af mobile løsninger

Studieplan for specialiseringsforløb.

Formål

Formålet med specialiseringsforløbet er, at give den studerende en indføring i programmering af mobile løsninger.

Moduler

Specialiseringsforløbet er opdelt i 5 moduler:

11.         .NET mobile 1 (indføring i PDA’er, udviklingsmiljø og basal programmering)

12.         .NET mobile 2  (udvidet programmering)

13.         Javaprogrammering af mobile enheder 1 (udviklingsmiljø og  grundlæggende)

14.         Javaprogrammering af mobile enheder 2 (Udvidet)

15.         Javascript

Emner

.NET mobile 1

Målet er, at den studerende

·        får indføring i PDA’er.

·        kan anvende et .NET udviklingsmiljø for PDA’er

·        får kendskab programmering til PDA’er.

.NET mobile 2

Målet er, at den studerende

·        kan udarbejde .NET programmer der kører på PDA’er.

·        Web-applikation i .NET til PDA’er.

Javaprogrammering af mobile enheder 1 (udviklingsmiljø og  grundlæggende)

Målet er, at den studerende

·        får indføring i et udviklingsmiljø for javaprogrammering.

·        kan udarbejde simple javaprogrammer.

Javaprogrammering af mobile enheder 2 (Udvidet)

Målet er, at den studerende

·        kan udarbejde klientprogrammer på mobile enheder med grafisk brugergrænseflade og udvidet brug af klassebiblioteker.

Javascript

Målet er, at den studerende

·        kan udarbejde mindre klient-applikationer, der baseres på javascript.