Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt - PBA og Diplom i softwareudvikling
Faget Test - efteråret 2017

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Erhvervsakademiet LillebæltBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Bjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den
21.09.2017

Ugeseddel 06 - uge 38 torsdag (Underviser er i Odense)

link til dag 05 - dag 07

Opsamling fra sidste uge på øvelser

Øvelser:

1) Brug Visual Studio 2015/2017 Test Management til at planlægge og gennemføre en manuel test af såvel et alm. windowsprogram som et webprogram - du evt. kan bruge regneprogrammerne fra tidligere som grundlag

2) Gennemfør de manuelle test - du kan indlægge en fejl, så du prøver rapporteringsdelen af og se om du fra Visual Studio kan tilgang til fejlen - du kan evt. vælge at udbygge, så der er en ekstra bruger - så tester og udvikler ikke er samme bruger.

3) Gennemfør de manuelle test og optag i forbindelse med gennemførslen - prøv herefter at gentage den optagede test.

Diskuter erfaringerne fra øvelserne, samt evt. egne erfaringer med andre tilsvarende støtteværktøjer.

  

 Tema 8: Hvordan automatiseres test af program funktionalitet (formål)

 

Improving Software Quality for the Modern Web Sessions Microsoft MIX10 (Channel9)

 

Emne 8.2: Unit test med testdata-input fra database

C# PBS10 Programmet test med Unit Test og testdata i en database (af Bjørk Boye Busch) -  BEMÆRK, at dette er med Vs2010 - man skal nu selv indsætte linien med sin connection
Læs mere om Vs2012 her: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182527.aspx
 - her står også hvordan man kan bruge data fra regneark under walk through (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms243192.aspx)

Bemærk der kan være problemer med 64 bit's driver (i hvert fald på DK windows)
Du kan finde dine drivere her: ODBC adm: C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

Du må så sætte dit testprojekt til at anvende 32 bit / x86 cpu

Eksempler på Datasource opsætninger:
 [DataSource("System.Data.Odbc",@"Driver={ Microsoft Excel Driver(*.xls)}; DriverId=790;Dbq=testData.xls;DefaultDir=.","Ark1$",DataAccessMethod.Sequential)]

[DataSource("System.Data.Odbc", "Dsn=Excel-Filer;Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls)};dbq=|DataDirectory|\\RegneWinForm_AddData.xls;defaultdir=.;driverid=790;maxbuffersize=2048;pagetimeout=5;readonly=true", "AddDataSheet$", DataAccessMethod.Sequential), DeploymentItem("RegneWinForm_AddData.xls"), TestMethod]

|DataDirectory|
betyder den folder der i programsettings er sat til data folder

En anden løsning er at sætte DNS op for filen her så datasource er ude af projektet

 

Øvelser i forskellige testværktøjer.

Forslag til mulige opgaver, idet du er velkommen til selv at finde på andre.

1)      Lav en simpel klasse med et par metoder som vist i videoen og lav herefter en test med database som vist i videoen.
Du kan evt. benytte projektet svarende til videoerne som inspiration

2)      Tilføj nogle test med brug af testdata fra database til MaxiBio projektet fra tidligere (Maxibio - source m.m. - opdelt i komponenter)

 

Emne 8.4: Webtest (incl. testdata-input fra DB)

C# PBS10 Automatisering af test af webfunktioner med WebTest part 1 (af Bjørk Boye Busch)
C# PBS10 Automatisering af test af webfunktioner med WebTest part 2 (af Bjørk Boye Busch)
C# PBS10 Hvordan man udvider en WebTest med testinput fra en database (af Bjørk Boye Busch)
 

Øvelser i forskellige testværktøjer.

1) Lav et testprojekt i Visual Studio og herunder en webtest, hvor du skal teste vores specielle regnemaskine fra 1. gang.
http://test.bjoerks.net/SpecRegner.aspx eller http://test.bjoerks.net/ - du kan indspille noget og herefter også redigere ved at klippe og indsætte.... (du skal ikke konvertere til C# kode - du kan evt. prøve at redigere i den xml-fil, der ligger bag)

2) Find et eller flere andre websites, du kan teste og lav en automatiseret test på samme måde som ovenstående med brug af input fra en database

3) Afprøv andre af de muligheder under webtest i Visual Studio, uden at man skal kode i C#. Fx. at sammensætte flere test, udskille del-test m.m. Prøv også at se på dels den bagved liggende XML-kode og dels, hvad der bliver genereret af kode, hvis man danner C# kode ud fra testen. Overvej og diskuter muligheder og begrænsninger i automatisering af web-test med Visual Studio's webtest.
 

Emne 8.5: Webservicetest (incl. testdata-input fra DB)

C# PBS10 Automatisering af test af webfunktioner med WebTest part 1 (af Bjørk Boye Busch)
C# PBS10 Automatisering af test af webfunktioner med WebTest part 2 (af Bjørk Boye Busch)

Når man skal teste WCF service er det lidt mere besværligt at få informationen om hvad der skal sendes end ved Asp.net webservices, hvor det hele står klart i wsdl-dokumentet.
Man kan her have glæde at dels WcfTestClient.exe  (normal sti: "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\WcfTestClient.exe" ), hvor man kan kalde afprøve WCF services og dels også Fidler (http://www.fiddler2.com/fiddler2/), der kan vise hvad der sendes og modtages over http.

Øvelser i forskellige testværktøjer.

1)   Afprøv også test af webservices, du kan evt. bruge denne simple webtjeneste http://webservicedemo.datamatiker-skolen.dk/RegneWebService.asmx - på sitet er der et par mere.

 

Optagelser fra tidligere forløb 


Miniaturebillede
48:43Se senere

TEST12E PBA faget Test 2012 uge41 - part01

Miniaturebillede26:14Se senere

TEST12E PBA faget Test 2012 uge41 - part02

Miniaturebillede37:00Se senere

TEST12E PBA faget Test 2012 uge41 - part03

Miniaturebillede47:07Se senere

TEST12E PBA faget Test 2012 uge41 - part05