Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt - PBA og Diplom i softwareudvikling
Faget Test - efteråret 201
7

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Erhvervsakademiet LillebæltBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Bjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den
02.10.2017

Ugeseddel 08 - uge 40 torsdag (Underviser er i Odense/Vejle)

link til dag 07 - dag 09

Opsamling fra sidste uge på øvelser

System-/funktionstest – UICodedTest

U1) Lav først en UICodedTest hvor du laver beregninger med SpecWinRegner programmet og får valideret resultaterne ( flere trin med Assert) . Du skal selvfølgelig også efterfølgende afprøve testen kan gentages - prøv også at ændre på testdata / validering i det optagede, så du har prøvet at finde lidt rundt i C# koden.

U2) Lav en lidt større test (gerne opdelt i mindre og sammensat med en "Ordered Test") af en windowsapplication - fx. MaxiBio fra tidligere opgaver). Du skal selvfølgelig også efterfølgende afprøve testen kan gentages.

U3) Lav en UICodedTest på et web-program fx. http://test.bjoerks.net/SpecRegner.aspx

Vi burde nok også lige omkring lidt med brugervenlighed, selvom det nok ikke kan automatiseres (endnu?): se note fra Ulla http://bjoerks.net/klasser/softwaretest_2017_Efteraar/Materiale/Ulch_Molich.pdf

Why You Only Need to Test with 5 Users: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/

 

 Tema 9: Hvordan automatiseres andre test

 

Lærebog kap 4 (Systemegenskaber)

Emne 9.1: Loadtest

Link til msdn’s beskrivelse af det forskellige tests: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182514(v=VS.90).aspx
- 2012
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/dd293540(v=vs.110).aspx
- 2015/2017: https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/load-test/

Emne 9.2: Webperformance test (delvis sammenfald med emne 8.1 og 8.2)

Link til msdn’s beskrivelse af det forskellige tests: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms182514(v=VS.90).aspx 
- 2012
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/aa337591(v=vs.110).aspx

 

Web Load Testing with Microsoft Visual Studio 2010: Web Load Testing with Microsoft Visual Studio 2010: http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2010/WEB315

Web performance test and load test in Visual Studio 2010: http://www.youtube.com/watch?v=yhkHtXcgWUc&feature=BFp&list=WL52981FE7756A3467

Load Test with Visual Studio Team System: http://www.youtube.com/watch?v=0p-fbvdoSdo&feature=BFp&list=WL52981FE7756A3467

VISUAL STUDIO 2010 Running performance and load tests: http://www.youtube.com/watch?v=EFQApI_XIqQ&feature=BFa&list=WL52981FE7756A3467&lf=BFp

Extending VS2010 Web Performance Tests-Demo Web Test Plugins-video-3: http://www.youtube.com/watch?v=cRGdwJcxRzg&feature=related

Enabling Performance & Stress Test throughout the Application Lifecycle with Visual Studio 2010: http://www.youtube.com/watch?v=xWzuFziUfyY

Load test your app in the cloud using Visual Studio and VSTS (VS2017 og VS2015): https://docs.microsoft.com/en-us/vsts/load-test/getting-started-with-performance-testing

 

Performance/ LoadTest opgaver - disse opgaver inddrager test fra tidligere uger

Ved hver af disse studér og diskuter hvad der kan udledes af LoadTest'en.

L1) Lav en loadtest baseret på en unit-test fra tidligere opgave med maxibio (se tidligere uger – fx basseret på Maxibio - source m.m. - opdelt i komponenter).

L2) Lav en loadtest baseret på en webtest af alm. webapplikation gerne med testdata fra database (fx. opg 1 uge 40 http://test.bjoerks.net/SpecRegner.aspx)

L3) Lav en webtest på en lidt mere cpu-tung webservice og en LoadTest baseret på denne (fx en af GetAllePersoner..... fra  http://webservicedemo.datamatiker-skolen.dk/PersonWebService.asmx )

Performance/ LoadTest opgaver på windowsapplicationer

L4) Lav en/flere loadtest baseret på en af tidligere UICodedTest.

  

I forbindelse med Load Test kan man udelade at opsamle testresultater i en database jvf nedenstående billede

Hvis man ønsker at anvende opsamlingen i en database skal denne opsættes først, hvilket beskrives på nedenstående link

How to: Create a Load Test Results Repository Using SQL (2010/2012) - 2015/2017??

VS2012

 

VS2010

 

Optagelser fra tidligere forløb

Miniaturebillede1:06:22Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge17 - part01

Miniaturebillede46:09Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge17 - part02

Miniaturebillede34:17Se senere

TEST12F PBA faget Test 2012 uge17 - part03