Bjørk Boye Busch
Erhvervsakademiet Lillebælt - PBA og Diplom i softwareudvikling
Faget Test - efteråret 201
7

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Erhvervsakademiet LillebæltBeskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: Bjørk Boye Busch website
Sidst opdateret den
28.08.2017

Ugeseddel 09 - uge 41 torsdag (Underviser er i Odense/Vejle)

link til dag 08 - dag 10

Opsamling fra sidste uge på øvelser

Performance/ LoadTest opgaver - disse opgaver inddrager test fra tidligere uger

Ved hver af disse studér og diskuter hvad der kan udledes af LoadTest'en.

L1) Lav en loadtest baseret på en unit-test fra tidligere opgave med maxibio (se tidligere uger – fx basseret på Maxibio - source m.m. - opdelt i komponenter).

L2) Lav en loadtest baseret på en webtest af alm. webapplikation gerne med testdata fra database (fx. opg 1 uge 40 http://test.bjoerks.net/SpecRegner.aspx)

L3) Lav en webtest på en lidt mere cpu-tung webservice og en LoadTest baseret på denne (fx en af GetAllePersoner..... fra  http://webservicedemo.datamatiker-skolen.dk/PersonWebService.asmx )

Performance/ LoadTest opgaver på windowsapplicationer

L4) Lav en/flere loadtest baseret på en af tidligere UICodedTest.

 

Tema 8 - emne 8.8   

 Tema 8: Hvordan automatiseres test af program funktionalitet (formål) - integrationstest

Emne 8.8: CodeContract , Fakes (includeret fra  2012)  (alle overfladisk)

Materiale se nedenfor.
Øvelser i forskellige testværktøjer – afprøv eksempler.

Code Contracts (Open Source - research project)
- https://www.microsoft.com/en-us/research/project/code-contracts/

 

Code Contracts for .NET Microsoft (for Visual Studio)
-
https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/1ec7db13-3363-46c9-851f-1ce455f66970
 

Code Contracts - User manual:
- https://github.com/Microsoft/CodeContracts/blob/master/Documentation/User Documentation/userdoc.pdf (2013)
 

Code Contracts Editor Extensions VS2012
-
https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/02de7066-b6ca-42b3-8b3c-2562c7fa024f
- Video http://channel9.msdn.com/Blogs/Peli/Code-Contracts-Editor-Extensions (2010)

Some slides about Code Contracts
-
 https://fronter.com/eal/links/files.phtml/1300802070$61892152$/Mapper/Materiale/Slides-Code_Contracts-Foundations.pdf

 

Videos

Isolating Code Under Test with Microsoft Fakes
- https://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh549175(v=vs.110).aspx

Uddrag fra site:

Microsoft Fakes help you isolate the code you are testing by replacing other parts of the application with stubs or shims. These are small pieces of code that are under the control of your tests. By isolating your code for testing, you know that if the test fails, the cause is there and not somewhere else. Stubs and shims also let you test your code even if other parts of your application are not working yet.

Fakes come in two flavors:

  • A stub replaces a class with a small substitute that implements the same interface. To use stubs, you have to design your application so that each component depends only on interfaces, and not on other components. (By "component" we mean a class or group of classes that are designed and updated together and typically contained in an assembly.)
  • A shim modifies the compiled code of your application at run time so that instead of making a specified method call, it runs the shim code that your test provides. Shims can be used to replace calls to assemblies that you cannot modify, such .NET assemblies.
Fakes replace other components